Niczego tu jeszcze nie ma. Dodaj coś teraz!

Film ewangelia „Przebudzenie ze snu” Klip filmowy (2) – Żaden pozbawiony świętości człowiek nie wejdzie do Bożego królestwa

Wyróżnione wycinki filmowe
560 wyświetleń Opublikowany 2019-06-08

Film ewangelia „Przebudzenie ze snu” Klip filmowy (2) – Żaden pozbawiony świętości człowiek nie wejdzie do Bożego królestwa

Gdy grzechy nasze, wierzących w Pana, zostały przebaczone, czy osiągamy oczyszczenie? Jeśli nie dążymy do oczyszczenia i jedynie skupiamy się na poświęcaniu Panu i starannym wypełnianiu Jego dzieła, zostaniemy pochwyceni do królestwa niebieskiego? Ten fragment filmu zatytułowanego „Przebudzenie ze snu” dostarczy ci wszystkich odpowiedzi!

Zalecenie:

Film chrześcijański | „Przebudzenie ze snu” Ujawnienie tajemnicy królestwa niebieskiego (Dubbing PL)

https://pl.easternlightning.org/videos/awakening-from-the-dream-movie.html

Film chrześcijański „Oczekiwanie” Klip (3)

https://pl.easternlightning.org/videos/enter-kingdom-of-heaven.html

Film ewangelia „Czas zmiany” Klip filmowy (1) – Jak mądre dziewice zostają pochwycone do nieba?

https://pl.easternlightning.org/videos/how-are-wise-virgins-raptured.html

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.