Niczego tu jeszcze nie ma. Dodaj coś teraz!

Film ewangelia „Niebezpieczna Jest Droga Do Królestwa Niebieskiego” Klip filmowy (5) – Dlaczego faryzeusze sprzeciwiają się Bogu?

Wyróżnione wycinki filmowe 534  2019-05-07
Obejrzyj cały film

Film ewangelia „Niebezpieczna Jest Droga Do Królestwa Niebieskiego” Klip filmowy (5) – Dlaczego faryzeusze sprzeciwiają się Bogu?

Faryzeusze religijnego świata mają ogromną wiedzę na temat Pisma i służyli Bogu przez wiele lat, jednak nie tylko nie wyglądają i nie zgłębiają pojawienia się i dzieła Boga wcielonego, a wręcz przeciwnie – kategorycznie osądzają, potępiają i stawiają Mu opór. To naprawdę niewiarogodne! A zatem dlaczego faryzeusze religijnego świata potępiają Boga i sprzeciwiają się Mu? Bóg mów: „Ci, którzy czytają Biblię w wielkich kościołach, codziennie recytują Biblię, ale żaden z nich nie rozumie celu Bożego dzieła. Ani jeden z nich nie jest w stanie poznać Boga, a ponadto ani jeden nie jest w zgodzie z sercem Bożym”. „Powodem tego, że człowiek sprzeciwia się Bogu, jest z jednej strony zepsute usposobienie człowieka, a z drugiej strony nieznajomość Boga i brak zrozumienia zasad Bożego dzieła i Jego woli wobec człowieka. Te dwa aspekty łączą się w historię oporu człowieka wobec Boga”. (z książki „Słowo ukazuje się w ciele”).

Zalecenie:

Film chrześcijański | „Niebezpieczna Jest Droga Do Królestwa Niebieskiego” Bóg jest moją siłą

https://pl.easternlightning.org/videos/perilous-is-road-to-heavenly-kingdom-movie.html

Film chrześcijański | „Kto ponownie przybija Boga do krzyża?” Faryzeusze powrócili (Dubbing PL)

https://pl.easternlightning.org/videos/whos-nailing-God-to-cross-again-movie.html

Film chrześcijański | „Miasto zostanie zburzone” Boża przestroga w dniach ostatecznych (Dubbing PL)

https://pl.easternlightning.org/videos/the-city-will-be-overthrown-movie.html

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.