Niczego tu jeszcze nie ma. Dodaj coś teraz!

Muzyka chrześcijańska 2019 | „Kto poznał Boga w ciele”

Hymny na wideo
877 wyświetleń Opublikowany 2019-07-30

Muzyka chrześcijańska 2019 | „Kto poznał Boga w ciele”

I

Ponieważ jesteś mieszkańcem domu Bożego,

ponieważ jesteś wiernym w królestwie Bożym,

wszystko, co robisz, musi spełniać standardy Boga,

standardy, których wymaga Bóg.

Bóg prosi cię, byś nie był dryfującą chmurą,

lecz byś był lśniącym biało śniegiem,

posiadającym jego istotę i wartość.

To dlatego, że Bóg przyszedł z ziemi świętej,

nie jest jak lotos, co ma tylko nazwę,

tylko nazwę, lecz nie ma istoty.

Bo lotos pochodzi z błotnistego bagna, nie z ziemi świętej.

Gdy już nowe niebo zstąpi na ziemię,

nowa ziemia zasłoni nieboskłon,

wtedy też nastąpi ten czas,

kiedy Bóg rozpocznie swoje dzieło pośród ludzi.

Czy ktokolwiek spośród ludzi Boga zna?

Czy ktoś widział ten moment, kiedy przybył Bóg?

Kto ujrzał, że Bóg ma nie tylko imię,

lecz posiada również istotę?

II

Bóg przegania dłonią białe chmury, patrzy na niebo.

Nic, co jest w przestrzeni, nie umyka spod dłoni Boga.

Wszystko to ułożone jest przez Boga dłoń.

Nikt w całej przestrzeni nie przyczynia się w żaden sposób

do zakończenia wielkiego dzieła Boga.

Bóg nigdy nie chce od ludzi zbyt wiele,

ponieważ Bóg zawsze był Bogiem praktycznym,

bo Bóg stworzył człowieka i dobrze go zna,

zna człowieka dobrze,

jest Wszechmogącym, jest Wszechmogącym.

Gdy już nowe niebo zstąpi na ziemię,

nowa ziemia zasłoni nieboskłon,

wtedy też nastąpi ten czas,

kiedy Bóg rozpocznie swoje dzieło pośród ludzi.

Czy ktokolwiek spośród ludzi Boga zna?

Czy ktoś widział ten moment, kiedy przybył Bóg?

Kto ujrzał, że Bóg ma nie tylko imię,

lecz posiada też istotę?

Czy ktokolwiek spośród ludzi Boga zna?

Czy ktoś widział ten moment, kiedy przybył Bóg?

Kto ujrzał, że Bóg ma nie tylko imię,

lecz posiada również istotę?

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Zalecenie:

Najlepsza muzyka chrześcijańska „Jak poznać ukazanie się i dzieło Chrystusa w dniach ostatecznych” https://pl.easternlightning.org/videos/how-to-know-Christ-of-last-days-hymn.html

Piosenka Chrześcijańska „Ucieleśnienie Boga jest bardzo ważne dla ludzkości”

https://pl.easternlightning.org/videos/God-is-very-important-to-mankind-hymn.html

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Film ten nie może być rozpowszechniany w celach zysku osobom trzecim i mamy nadzieję, że każdy będzie rozpowszechniał go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu ani przedstawiać jej w sposób zafałszowany.

Niektóre materiały zawarte w tym filmie pochodzą z następującego źródła:

AA VFX, Amitai Angor https://www.youtube.com/dvdangor2011