Niczego tu jeszcze nie ma. Dodaj coś teraz!

Muzyka chrześcijańska 2019 „Znaczenie imienia Boga”

Hymny na wideo
733 wyświetleń Opublikowany 2019-08-23

Muzyka chrześcijańska 2019 „Znaczenie imienia Boga”

W każdym wieku i etapie Jego dzieła

imię Boga było znaczące, nigdy puste.

Każde z Jego imion oddaje wiek.

Zarówno Jahwe, Jezus i Mesjasz reprezentują Ducha Boga.

Lecz imiona te wskazują wieki w Bożym zarządzaniu,

ale nie Jego w całości.

Imiona, którymi ludzie zwą Boga

nie wyrażają w pełni Jego usposobienia ani czym jest.

To imiona Boga z różnych wieków.

Gdy zatem przyjdzie ostatni wiek, wiek dni ostatecznych,

imię znów zmieni się.

Nie będzie zwał się Jahwe, Jezus, a tym bardziej Mesjasz.

Będzie zwany potężnym i wszechmocnym Bogiem.

I tym imieniem zakończy wiek.

Bóg kiedyś zwał się Jahwe i nazywano Go też Mesjaszem.

Z miłości i szacunku ludzie zwali Go też Jezusem Zbawcą.

Dzisiaj Bóg to nie Jahwe i nie Jezus,

znani ludziom z przeszłości.

To Bóg wracający w dniach ostatecznych,

aby zakończyć ten wiek.

Przepełnia Go całego Jego usposobienie,

autorytet, cześć i chwała,

On jest Bogiem Samym w sobie,

On jest Bogiem Samym, który powstaje na krańcach ziemi.

On jest Bogiem, który powstaje na krańcach ziemi.

Gdy zatem przyjdzie ostatni wiek, wiek dni ostatecznych,

imię znów zmieni się.

Nie będzie zwał się Jahwe, Jezus, a tym bardziej Mesjasz.

Będzie zwany potężnym i wszechmocnym Bogiem.

I tym imieniem zakończy wiek.

Narody błogosławione będą słowem Boga.

Ale słowa te również je zgniotą.

W dniach ostatecznych ludzie

ujrzą powrót Boga Zbawiciela.

To potężny, Bóg Wszechmocny podbijający całą ludzkość.

Ludzie ujrzą, że On był ofiarą za ich grzech.

Lecz w dniach ostatecznych On jest ogniem słońca,

co spala wszystko.

I jest też słońcem prawości, co ujawnia wszystko.

To dzieło Boga w dniach ostatecznych, dzieło Boga.

Gdy zatem przyjdzie ostatni wiek, wiek dni ostatecznych,

imię znów zmieni się.

Nie będzie zwał się Jahwe, Jezus, a tym bardziej Mesjasz.

Będzie zwany potężnym i wszechmocnym Bogiem.

I tym imieniem zakończy wiek.

I tym imieniem zakończy wiek.

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Zalecenie:

Muzyka chrześcijańska 2019 „Inny wiek, inne dzieło Boże”

https://pl.easternlightning.org/videos/different-age-different-divine-work-hymn.html

Muzyka chrześcijańska 2019 „Bóg jest władcą sześciotysiącletniego planu zarządzania” https://pl.easternlightning.org/videos/God-is-ruler-of-management-plan-hymn.html

Chrześcijański wideo | „Tajemnica Bożego imienia” Dlaczego Bóg zmienia imiona? https://pl.easternlightning.org/videos/mystery-of-God-s-name.html

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Film ten nie może być rozpowszechniany w celach zysku osobom trzecim i mamy nadzieję, że każdy będzie rozpowszechniał go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu ani przedstawiać jej w sposób zafałszowany.