Niczego tu jeszcze nie ma. Dodaj coś teraz!

Chrześcijański film familijny | „Komunistyczna reedukacja w domu” Bóg jest moim zbawieniem (Zwiastun)

Obejrzyj cały film

Chrześcijański film familijny | „Komunistyczna reedukacja w domu” Bóg jest moim zbawieniem (Zwiastun)

Chrześcijanin z Chin, Zheng Yi, oraz jego siostra przyjęli do swych serc ewangelię Boga dni ostatecznych, ale spotykają się z silnym oporem i przymusem ze strony ojca, który jest ministrem miejskiego Wydziału Pracy Zjednoczonego Frontu – w efekcie wywiązuje się wielka bitwa duchowa w rodzinie. Zheng Yi oraz jego siostra przywołują słowa Boga Wszechmogącego, by zaprzeczyć wszystkim kłamstwom i plotkom KPCh, lecz w desperackim gniewie ich ojciec bezdusznie wyrzuca z domu syna, córkę oraz żonę, by utrzymać swoją pozycję urzędnika… Brat i siostra bez wahania wybierają Chrystusa, nadal dają świadectwo ukazania się Boga oraz Jego dzieła w dniach ostatecznych i pragną głosić tę wieść.

Zalecenie:

Film familijny 2019 | „Dziecko, wróć do domu” Bóg ocalił dziecko od uzależnienia od internetu

https://pl.easternlightning.org/videos/child-come-back-home-movie.html

Film chrześcijański | Kroniki prześladowań na tle religijnym w Chinach „Długa droga na wygnaniu”

https://pl.easternlightning.org/videos/the-long-road-of-exile-movie.html

Film chrześcijański | Kroniki prześladowań na tle religijnym w Chinach „Do krawędzi i z powrotem”

https://pl.easternlightning.org/videos/to-the-brink-and-back-movie.html

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.