Niczego tu jeszcze nie ma. Dodaj coś teraz!

Modlitwa uwielbienia | „Modlitwa ludu Bożego” Żyjąc w miłości Bożej

Serie filmów muzycznych 1214  2019-04-26

Modlitwa uwielbienia | „Modlitwa ludu Bożego” Żyjąc w miłości Bożej

I

Boży lud jest wyniesiony przed Jego tronem,

wiele modlitw w sercach ich.

Bóg błogosławi wszystkim, którzy do Niego wracają;

oni wszyscy żyją w świetle.

Niech Duch Święty oświeci słowo Boże,

byśmy poznali wolę Boga.

Niech wszyscy ludzie kochają Boże słowo,

niech pragną poznać Boga.

Niech Bóg obdarzy nas łaską,

by usposobienie nasze zmieniło się.

Niech Bóg udoskonali nas,

byśmy stali się z Nim jednym sercem i umysłem.

Niech Bóg nas dyscyplinuje,

byśmy mogli spełnić wobec Niego obowiązek nasz.

Niech Duch Święty prowadzi nas na co dzień,

byśmy głosili Ewangelię i świadczyli o Bogu.

II

Niech wszyscy ludzie rozróżnią dobro od zła,

praktykują prawdę.

Niech Bóg ukarze złoczyńców,

niech nic nie niepokoi Jego kościoła.

Niech wszyscy ludzie

ofiarują prawdziwą miłość pięknemu Bogu.

Niech Bóg usunie wszelkie przeszkody,

byśmy mogli wszystko oddać Bogu.

Niech Bóg sprawi, byśmy Go kochali,

nie opuszczali Go.

Niech wyznaczeni przez Boga

powrócą przed Jego oblicze.

Niech ludzie wszyscy wysławiają Boga,

który osiągnął chwałę.

Niech Bóg będzie z ludem swym,

zachowa nas w miłości swej.

Niech Bóg będzie z ludem swym,

zachowa nas w miłości swej.

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Zalecenie:

Najpiękniejsza pieśń chrześcijańska 2018 | „Bóg wraca jako zwycięzca” Wychwalanie zwycięstwa Bożego

https://pl.easternlightning.org/videos/God-has-returned-with-victory-hymn.html

Pieśń uwielbienia „Hymn Królestwa (II) Nadszedł Bóg, Bóg jest królem”

https://pl.easternlightning.org/videos/God-is-come-God-is-king-choir.html

Ewangelia na dziś | „Jak Piotr poznał Jezusa” Słowo Ducha Świętego

https://pl.easternlightning.org/videos/how-peter-came-to-know-Jesus-word.html

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.