Niczego tu jeszcze nie ma. Dodaj coś teraz!

Najpiękniejsze pieśni uwielbienia 2019 - Piosenki chrześcijańskie z tekstem

Hymny na wideo
4374 wyświetleń Opublikowany 2019-08-17

Najpiękniejsze pieśni uwielbienia 2019 - Piosenki chrześcijańskie z tekstem

1. 0:00 „Czysta miłość bez skazy”

2. 04:24 „Boża miłość i istota są bezinteresowne”

3. 07:35 „Jak szukać śladów Boga”

4. 13:29 „Błogosławieni ci, którzy przyjmują nowe dzieło Boga”

5. 17:06 „Pokora Boga jest tak miła”

6. 21:44 „Bóg postępuje z człowiekiem jak ze swoją ukochaną”

7. 24:22 „Jak wejść w prawdziwą modlitwę”

8. 29:11 „Oddaj umysł i ciało, by wypełnić Boże zlecenie”

9. 32:38 „Nastawienie Hioba do Bożych błogosławieństw”

10. 36:21 „Cały Boży lud dał ujście swym uczuciom”

Zalecenie:

Film dokumentalny 2019 | „Ten, który jest Suwerenem Wszechrzeczy” Muzyka chrześcijańska https://pl.easternlightning.org/videos/one-who-holds-sovereignty-over-everything.html

Wiara, nadzieja i miłość | Dramat muzyczny „Historia Xiaozhen” | Muzyka chrześcijańska 2019 https://pl.easternlightning.org/videos/xiaozhens-story.html

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Film ten nie może być rozpowszechniany w celach zysku osobom trzecim i mamy nadzieję, że każdy będzie rozpowszechniał go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu ani przedstawiać jej w sposób zafałszowany.