Niczego tu jeszcze nie ma. Dodaj coś teraz!

Taniec uwielbienia 2019 „Bogu niech będzie wieczna chwała i dziękczynienie”

Teledyski z piosenką i tańcem
750 wyświetleń Opublikowany 2019-06-18

Taniec uwielbienia 2019 „Bogu niech będzie wieczna chwała i dziękczynienie”

I

Bóg Wszechmogący, Chrystus dni ostatecznych,

wyraża prawdę, by obmyć ludzkość.

Uniesiono nas przed oblicze Boga.

Jak dobrze cieszyć się Jego słowami.

Gromadzimy się i modlimy, chwaląc Boga ku radości naszych serc.

Rozumiejąc prawdę, stajemy się wolni.

Słowa Boga ujawniają tajemnice, są prawdą.

W pełni podbijają nasze serca.

Cóż za niezwykle rzadkie błogosławieństwo, otrzymać od Boga drogę wiecznego życia.

Radośnie śpiewamy pieśni uwielbienia

w dziękczynieniu ku wiecznej chwale Boga Wszechmogącego!

II

Boże słowa sądu mają autorytet i moc.

Ujawniają prawdziwe zepsucia człowieka.

Zaczynamy poznawać siebie i szczerze żałujemy;

calkowicie ufni kłaniamy się przed Bogiem.

Doświadczamy sądu Bożego i smakujemy Jego miłość,

i, choć cierpimy ból, w środku czujemy słodycz.

Pozbywamy się naszego szatańskiego usposobienia,

a zepsucie jest oczyszczane.

Sławimy świętość i sprawiedliwość Bożą.

Słowa Boga obmywają nas,

pozwalają nam urzeczywistniać wizerunek nowej osoby.

Radośnie śpiewamy pieśni uwielbienia

w dziękczynieniu ku wiecznej chwale Boga Wszechmogącego!

III

Słowa Boga dodają nam wiary i sił,

wśród przeciwności i prób niezłomnie idziemy naprzód.

Przejrzeliśmy oszukańcze plany szatana, wyrzekamy się wielkiego czerwonego smoka,

niosąc donośne świadectwo chwały Bożej.

Szczerze kochamy Boga i spełniamy nasz obowiązek,

szerząc ewangelię królestwa i świadcząc o Bogu.

Radośnie śpiewamy pieśni uwielbienia

w dziękczynieniu ku wiecznej chwale Boga Wszechmogącego!

Szczerze kochamy Boga i spełniamy nasz obowiązek,

szerząc ewangelię królestwa i świadcząc o Bogu.

Radośnie śpiewamy pieśni uwielbienia

w dziękczynieniu ku wiecznej chwale Boga Wszechmogącego!

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Zalecenie:

Film dokumentalny 2019 | „Ten, który jest Suwerenem Wszechrzeczy” Muzyka chrześcijańska

https://www.youtube.com/watch?v=270ftoIvDUE

Najlepsza muzyka chrześcijańska | „Gdzie jest mój dom” Bóg przystanią mojej duszy

https://www.youtube.com/watch?v=elqAu7ZsfEI

Hymn słów Boga | „Boża litość nad ludzkością” Miłość Boga

https://www.youtube.com/watch?v=Q9rVa3g5Bzk

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.