Niczego tu jeszcze nie ma. Dodaj coś teraz!

Film chrześcijański | „Przebudzenie ze snu” Ujawnienie tajemnicy królestwa niebieskiego (Dubbing PL)

Film chrześcijański | „Przebudzenie ze snu” Ujawnienie tajemnicy królestwa niebieskiego (Dubbing PL)

Yu Fan, podobnie jak wiele innych osób wierzących w Pana Jezusa, jest przekonana, że gdy Pan Jezus został ukrzyżowany, odpuścił już grzechy ludzkości, a ona sama dostąpiła sprawiedliwości poprzez wiarę i jeśli tylko będzie rezygnować ze wszystkiego oraz ciężko pracować dla Pana, z pewnością wejdzie do królestwa niebieskiego, gdy Pan Jezus powróci. Jednak członkowie jej kościoła mają wątpliwości: Przebaczono nam dzięki wierze w Pana i możemy poświęcać się oraz starać dla Niego, lecz często grzeszymy i sprzeciwiamy się Panu. Czy w ten sposób naprawdę będziemy mogli wejść do królestwa niebieskiego?… Jako że Yu Fan w końcu należy do wspólnoty i rozmawia ze świadkami z Kościoła Boga Wszechmogącego, zaczyna rozumieć tajemnice przyjścia Pana i wejścia do królestwa niebieskiego oraz nareszcie budzi się ze snu…

Zalecenie:

Pieśń chrześcijańska 2018 „W dniach ostatecznych Bóg osiągnie wszystko głównie poprzez słowo”

https://pl.easternlightning.org/videos/God-accomplishes-all-through-word-hymn.html

Pieśń uwielbienia boga | „Usposobienie Boga jest wielkie i wzniosłe” Alleluja, Chwalcie Pana Boga

https://pl.easternlightning.org/videos/God-s-disposition-is-lofty-grand-hymn.html

Ewangelia na dziś | „Dwa wcielenia dopełniają znaczenia wcielenia” Słowo Ducha Świętego

https://pl.easternlightning.org/videos/complete-significance-of-incarnation-word-word.html

Chrześcijański film familijny 2018 | „Gdzie jest mój dom?” Bóg dał mi szczęśliwą rodzinę (Zwiastun)

https://pl.easternlightning.org/videos/where-is-my-home-trailer.html

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.