Niczego tu jeszcze nie ma. Dodaj coś teraz!

Słowo Boże na dziś „Zbawiciel powrócił już na ‚Białym obłoku’”

Czytania słów Boga Wszechmogącego
2239 wyświetleń Opublikowany 2018-09-27

Słowo Boże „Zbawiciel powrócił już na ‚Białym obłoku’”

Bóg Wszechmogący mówi: „Człowiek wierzy, że po ukrzyżowaniu i zmartwychwstaniu Jezus powrócił do nieba na białym obłoku

i zajął swoje miejsce po prawicy Najwyższego. Podobnie też człowiek sądzi, że Jezus zstąpi powtórnie na białym obłoku (obłok odnosi się do tego, na którym Jezus udał się z powrotem do nieba), pośród tych, którzy tak bardzo za Nim tęsknili od tysięcy lat i że przybierze wizerunek oraz szaty Żydów. Po ukazaniu się człowiekowi zapewni ludziom pożywienie oraz sprawi, że żywa woda wytryśnie przed nimi i będzie żył między ludźmi, pełen łaski oraz miłości, żywy i prawdziwy. I tak dalej. A jednak Jezus Zbawiciel tego nie uczynił. Zrobił coś odwrotnego niż myślał człowiek. Nie pojawił się pośród tych, którzy pragnęli Jego powrotu, i nie przybył do wszystkich ludzi, poruszając się na białym obłoku. On już przybył, ale człowiek Go nie zna i pozostaje nieświadomy Jego przybycia. Człowiek oczekuje Go bezcelowo, nieświadom, że On już zstąpił na białym obłoku (obłoku, który jest Jego Duchem, Jego słowami i Jego całym usposobieniem oraz wszystkim, czym On jest) i teraz znajduje się pośród grupy zwycięzców, którą utworzy w dniach ostatecznych”.

Zalecenie:

Ewangelia na dziś | „Jak poznać rzeczywistość” Słowo Boże

https://pl.easternlightning.org/videos/how-to-know-reality-word.html

Słowo Boże „Chrystus dokonuje dzieła sądu za pomocą prawdy”

https://pl.easternlightning.org/videos/Christ-does-work-of-judgment-with-truth-word.html

Film chrześcijański 2019 | „Kłamstwa komunizmu” Jak chrześcijanie polegają na Bogu, by pokonać szatana? (Zwiastun)

https://pl.easternlightning.org/videos/account-of-the-ccps-brainwashing-trailer.html

Pieśń chrześcijańska „Ludzie zdobyci przez Boga posiedli rzeczywistość”

https://pl.easternlightning.org/videos/people-gained-by-God-hymn.html

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Film ten nie może być rozpowszechniany w celach zysku osobom trzecim i mamy nadzieję, że każdy będzie rozpowszechniał go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu ani przedstawiać jej w sposób zafałszowany.

Niektóre materiały zawarte w tym filmie pochodzą z następującego źródła: https://www.stockfootage.com