Słowo Boże „Sam Bóg, Jedyny (X) Bóg jest źródłem życia wszystkich rzeczy (IV)” (Część pierwsza)

Czytania wypowiedzi Chrystusa dni ostatecznych
1564 wyświetleń Opublikowany 2019-01-23

Słowo Boże „Sam Bóg, Jedyny (X) Bóg jest źródłem życia wszystkich rzeczy (IV)” (Część pierwsza)

Słowa Boga w tym materiale wideo pochodzą z księgi „Słowo ukazuje się w ciele”. Zawartość wideo:

w jaki sposób Bóg rządzi i sprawuje władzę nad światem duchowym.

1. Cykl życia i śmierci niewierzących

Zalecenie:

Słowo Boże „Bóg kieruje losem całej ludzkości”

https://pl.easternlightning.org/videos/God-presides-over-all-mankind-word.html

Ewangelia na dziś | „Nikczemni muszą zostać ukarani” Słowo Ducha Świętego

https://pl.easternlightning.org/videos/the-wicked-must-be-punished-word.html

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Film ten nie może być rozpowszechniany w celach zysku osobom trzecim i mamy nadzieję, że każdy będzie rozpowszechniał go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu ani przedstawiać jej w sposób zafałszowany.