Piękna pieśń uwielbienia „Miłość Boga do człowieka jest najszczersza” (Oficjalny teledysk)

Kochanie, jesteś moim oczkiem w głowie.

Mamusia żyje dla twojego szczęścia.

Często proszę cię, byś uczyła się dobrze,

przez co będziesz wyróżniana.

Wiem, że mnie kochasz i opiekujesz się mną,

lecz wymagania i stres są po prostu za wielkie.

Serce mnie boli

i nie mogę spełniać twoich próśb.

Szukam ucieczki w śmierci.

Mamusia cię nie rozumie.

Tak mi przykro, że przeżywałaś taki ból.

Mamusiu, wiem, że chciałaś dobrze,

lecz czemu ludzie powinni tak żyć?

Czytałam słowa Boga Wszechmogącego

i teraz rozumiem prawdę.

Widzę, jak zepsuty jest człowiek:

goni on za sławą, przyjemnością i fortuną,

ślepy na to, że jego życiem kieruje Bóg.

Dzięki słowom Boga obudziłam się.

Jak pusta jest gonitwa za sławą i fortuną!

Słowa Boga ukazują mi kierunek.

Ludzkie życie ma źródło w poznaniu prawdy.

Cieszymy się słowami Boga codziennie,

przed Jego obliczem spełniamy obowiązek.

Słowa Jego prowadzą nas do życia w świetle.

W Jego obecności jesteśmy tak radośni.

Odrzucamy zepsute ciało, perspektywy,

nasze wyzwolenie przynosi nam radość.

Od Boga otrzymujemy prawdę i życie.

Naszym domem jest królestwo Chrystusa.

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Polecane:

Muzyka chrześcijańska „Sens ukazania się Boga”

https://pl.easternlightning.org/videos/significance-of-appearance-of-God-hymn.html

Pieśń chrześcijańska „Bóg sprowadził swoją chwałę na Wschód”

https://pl.easternlightning.org/videos/brought-glory-to-the-east-mv.html

Muzyka chrześcijańska 2019 „Znaczenie imienia Boga”

https://pl.easternlightning.org/videos/significance-of-God-s-name-hymn.html

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Działalność aktorów występujących w filmie nie ma charakteru zarobkowego i nie są oni opłacani w żaden sposób. Film ten nie może być udostępniany w celach dochodowych jakimkolwiek osobom trzecim i mamy nadzieję, że wszyscy będą rozpowszechniać go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba fizyczna nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu, ani przedstawiać jej w sposób wypaczony.