Niczego tu jeszcze nie ma. Dodaj coś teraz!

Muzyka chrześcijańska | „Wszechmocny Bóg króluje” Bóg Wszechmogący jest moim Panem i Bogiem

Teledyski do hymnów 170  2019-09-08

Muzyka chrześcijańska | „Wszechmocny Bóg króluje” Bóg Wszechmogący jest moim Panem i Bogiem

I

Jak wspaniale (wspaniale), Jego stopy są na Górze Oliwnej.

Usłyszcie! My, strażnicy, śpiewamy głośno,

gdyż Bóg powrócił na Syjon.

Widzieliśmy zniszczenie Jerozolimy!

Dziś śpiewamy z radości, bowiem

Bóg koi nas i zbawia Jerozolimę.

Bóg ukazuje swe święte ramię,

ukazuje się jaki jest.

Wszyscy ludzie widzą Boże zbawienie.

Ogarnia nas miłość Twa.

Twe święte słowo wnika w nas na wskroś.

Wszechmocny Bóg! Tobie dzięki i cała chwała Tobie!

Ojciec wieczny, Książę Pokoju,

nasz Bóg króluje nad wszystkim! (Nasz Bóg króluje!)

II

Wszechmocny Boże, wysyłasz z tronu

do wszystkich kościołów siedem Duchów,

objawiając swe tajemnice.

Zasiadasz na tronie chwały.

Sprawiedliwością umacniasz królestwo Twoje.

Kłaniają Ci się wszystkie narody.

Wszechmocny Bóg, ukazuje się jaki jest.

Wszyscy ludzie widzą Boże zbawienie.

Ogarnia nas miłość Twa.

Twe święte słowo wnika w nas na wskroś.

Wszechmocny Bóg! Tobie dzięki i cała chwała Tobie!

Ojciec wieczny, Książę Pokoju,

nasz Bóg króluje nad wszystkim! (Nasz Bóg króluje!)

III

Ciemność spowija ziemię i ludzi.

Ale Ty, Boże, oświecasz nas swym blaskiem,

ujawnia się w nas chwała Twa.

Twój blask ściąga wszystkie narody i królów.

Rozglądasz się wokół siebie.

Przybyli z daleka synowie otaczają Cię.

Twe córki również w Twych ramionach.

Prowadzisz nas naprzód do królestwa Twego.

Wszyscy ludzie widzą Boże zbawienie.

Ogarnia nas miłość Twa.

Twe święte słowo wnika w nas na wskroś.

Wszechmocny Bóg! Tobie dzięki i cała chwała Tobie!

Ojciec wieczny, Książę Pokoju,

nasz Bóg króluje nad wszystkim! (Nasz Bóg króluje!)

IV

Z sercem szczerym, pogodnym i wiernym,

dla Ciebie Twe świadectwo niesiemy,

Tobie wszelka chwała i cześć.

Buduje i spaja nas łącząca harmonia.

Spraw, byśmy Ci się podobali,

byś mógł nas wykorzystać.

Twa wola niech spełni się na ziemi

i niechże nic jej nie zatrzyma.

V

Ty rozpiąłeś pasy królom, by bramy ich miast

dla Ciebie stanęły otworem

po wsze czasy już.

Albowiem blask Twojej chwały zajaśniał tu.

Wszechmocny Bóg! Tobie dzięki i cała chwała Tobie!

Ojciec wieczny, Książę Pokoju,

nasz Bóg króluje nad wszystkim! (Nasz Bóg króluje!)

Wszechomogący Boże! Tobie dzięki i cała chwała!

Ojciec wieczny, Książę Pokoju,

króluje nad wszystkim nasz Bóg!

ze śpiewnika „Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni”

Zalecenie:

Muzyka chrześcijańska 2019 „Inny wiek, inne dzieło Boże”

https://pl.easternlightning.org/videos/different-age-different-divine-work-hymn.html

Muzyka chrześcijańska 2019 „Bóg jest władcą sześciotysiącletniego planu zarządzania” https://pl.easternlightning.org/videos/God-is-ruler-of-management-plan-hymn.html

Chrześcijański wideo | „Tajemnica Bożego imienia” Dlaczego Bóg zmienia imiona? https://pl.easternlightning.org/videos/mystery-of-God-s-name.html

Błyskawica ze Wschodu, Kościół Boga Wszechmogącego powstał z uwagi na ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, drugie przyjście Pana Jezusa, Chrystusa dni ostatecznych. Składa się z tych wszystkich, którzy przyjmują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zostają zdobyci i wybawieni przez Jego słowa. Został on w całości i osobiście założony przez Boga Wszechmogącego i jest prowadzony przez Niego jako Pasterza. Na pewno nie został założony przez człowieka. Chrystus jest prawdą, drogą i życiem. Owce Boże słyszą głos Boga. Jeżeli czytasz słowa Boga Wszechmogącego, dostrzeżesz, że Bóg się pojawił.

Oświadczenie: Niniejszy film jest produkcją o charakterze non-profit i został zrealizowany przez Kościół Boga Wszechmogącego. Film ten nie może być rozpowszechniany w celach zysku osobom trzecim i mamy nadzieję, że każdy będzie rozpowszechniał go w sposób jawny. W przypadku rozpowszechniania, prosimy o podanie źródła. Bez zgody Kościoła Boga Wszechmogącego żadna organizacja, grupa społeczna lub osoba nie może ingerować w zawartość niniejszego filmu ani przedstawiać jej w sposób zafałszowany.