Wszystko
Pieśni chóralne
Chór Ewangelii
Chór – wideoklipy
Klasyczne musicale
Zwiastuny chóralne
Chór ewangelii 2019 | „Hymn Królestwa: Królestwo zstępuje na ziemię”. Zwiastun: Stepowanie Chór ewangelii 2019 | „Hymn Królestwa: Królestwo zstępuje na ziemię” – Dłuższy zwiastun Opowieść o Jezusie „Zejście Boga na ziemię, by stać się ofiarą przebłagalną” Chrześcijański film dokumentalny „Ten, który jest Suwerenem Wszechrzeczy” Klip filmowy (15) – Boże zarządzanie zawsze czyni postępy Chrześcijański film dokumentalny „Ten, który jest Suwerenem Wszechrzeczy” Klip filmowy (14) – Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki i ich misja Chrześcijański film dokumentalny „Ten, który jest Suwerenem Wszechrzeczy” Klip filmowy (13) – Powstanie imperium brytyjskiego napędza rozwój ludzkości Chrześcijański film dokumentalny „Ten, który jest Suwerenem Wszechrzeczy” Klip filmowy (12) – Powstanie i upadek Imperium Rzymskiego Chrześcijański film dokumentalny „Ten, który jest Suwerenem Wszechrzeczy” Klip filmowy (11) – Ucieczka Żydów za granicę i rozpowszechnienie ewangelii królestwa niebieskiego Historia biblijna „Bóg składa Izraelitom obietnicę” Historia biblijna „Bóg ustanawia Prawo” Historia biblijna „Bóg wyprowadza Izraelitów z Egiptu” Historia biblijna „Bóg niszczy Sodomę i Gomorę” Historia biblijna „Bóg niszczy ziemię w potopie” Chrześcijański film dokumentalny „Ten, który jest Suwerenem Wszechrzeczy” Klip filmowy (4) – Bóg stwarza świat Chrześcijański film dokumentalny „Ten, który jest Suwerenem Wszechrzeczy” Klip filmowy (3) – Boże zasady rządzące podtrzymaniem ludzkości i wszechrzeczy Chrześcijański film dokumentalny „Ten, który jest Suwerenem Wszechrzeczy” Klip filmowy (2) – Boże zasady rządzące początkiem i przyszłością ludzkości Chrześcijański film dokumentalny „Ten, który jest Suwerenem Wszechrzeczy” Klip filmowy (1) – Boże zasady rządzące wszechświatem Chrześcijański film dokumentalny „Bóg jest suwerenem losu każdego kraju i wszystkich ludów” (klip 3) Chrześcijański film dokumentalny „Zapis Bożego dzieła stworzenia świata oraz prowadzenia i odkupienia ludzkości” (klip 2) Chrześcijański film dokumentalny „Bóg jest suwerenem wszystkich rzeczy we Wszechświecie” (klip 1) Film dokumentalny 2019 | „Ten, który jest Suwerenem Wszechrzeczy” Muzyka chrześcijańska Dramat muzyczny „Historia Xiaozhen” Klip (5) – Życie w sali balowej | Kościół Boga Wszechmogącego Dramat muzyczny „Historia Xiaozhen” Klip (6) – Powrót | Kościół Boga Wszechmogącego Dramat muzyczny „Historia Xiaozhen” Klip (4) – Degeneracja | Kościół Boga Wszechmogącego Dramat muzyczny „Historia Xiaozhen” Klip (3) – Porzucenie dobra i podążanie za niegodziwością Dramat muzyczny „Historia Xiaozhen” Klip (2) – Walka o złoto | Kościół Boga Wszechmogącego Dramat muzyczny „Historia Xiaozhen” Klip (1) – Papier, kamień, nożyce | Kościół Boga Wszechmogącego Dramat muzyczny 2019 | „Historia Xiaozhen” Miłość Boża jest wszechobecna (Zwiastun) Wiara, nadzieja i miłość | Dramat muzyczny „Historia Xiaozhen” | Muzyka chrześcijańska 2019 Film dokumentalny 2019 | „Ten, który jest Suwerenem Wszechrzeczy” Świadectwo Bożej potęgi (Zwiastun) Film dokumentalny | „Ten, który jest Suwerenem Wszechrzeczy” Odkrywanie zagadek życia (Zwiastun) Film dokumentalny | „Ten, który jest Suwerenem Wszechrzeczy” Ustanowienie Prawa (Zwiastun) Film dokumentalny | „Ten, który jest Suwerenem Wszechrzeczy” Powstanie i upadek narodów (Zwiastun) Pieśń uwielbienia „Hymn Królestwa (III) Wszyscy ludzie, wołajcie z radością” Pieśń uwielbienia „Hymn Królestwa (II) Nadszedł Bóg, Bóg jest królem” Hymn uwielbienia Boga „Hymn Królestwa (I) Królestwo zstąpiło na świat” Pieśń uwielbienia | „Hymn Królestwa” Pierwszy występ chóru gospel Zwiastun filmu dokumentalnego „Ten, który jest Suwerenem Wszechrzeczy” | Rozważania o katastrofie Zwiastun filmu dokumentalnego „Ten, który jest Suwerenem Wszechrzeczy” | Odkrywanie Wszechświata Chwalcie powrót Pana | Dramat muzyczny „Każdy naród wielbi Boga Wszechmogącego” Pojawiło się nowe niebo i ziemia „13. przedstawienie Chińskiego Chóru Ewangelickiego” Chwalcie powrót Pana | Dramat muzyczny „Każdy naród wielbi Boga Wszechmogącego” Oficjalny zwiastun Chwalcie tryumfalny powrót Boga „18. przedstawienie Chińskiego Chóru Ewangelickiego”