Wszystko
Czytania słów Boga
Czytania słowa Bożego (Fragmenty)
Recytacje słów Boga (wersja sceniczna)
Słowo Boże „Głos Boga skierowany do całego wszechświata: Dwudziesta Szósta Wypowiedź” (Fragment 1) Słowo Ducha Świętego „Głos Boga skierowany do całego wszechświata: Wypowiedź ósma” Słowo Boże „Tylko Chrystus dni ostatecznych może dać człowiekowi drogę wiecznego życia” (Fragment 1) Ewangelia na dziś | „Powinieneś żyć dla prawdy, gdyż wierzysz w Boga” Słowo Boże Słowo Boże „Istotą Chrystusa jest posłuszeństwo woli Ojca Niebieskiego” (Fragment 1) Słowo Ducha Świętego „Głos Boga skierowany do całego wszechświata: Wypowiedź Dziewiętnasta” Słowo Boże „Głos Boga skierowany do całego wszechświata: Wypowiedź dwudziesta dziewiąta” (Fragment 1) Słowo Boże „Zepsuta ludzkość jeszcze bardziej potrzebuje wybawienia przez ucieleśnionego Boga” (Fragment 2) Słowo Boże „Jak człowiek, który zdefiniował Boga według własnych koncepcji, może otrzymywać objawienia Boże?” (Fragment 1) Słowo Ducha Świętego „Głos Boga skierowany do całego wszechświata: Wypowiedź dwudziesta druga” Słowo Ducha Świętego „Głos Boga skierowany do całego wszechświata: Wypowiedź dwudziesta trzecia” Słowo Boże „Chrystus dokonuje dzieła sądu za pomocą prawdy” (Fragment 1) Słowo Boże „Zepsuta ludzkość jeszcze bardziej potrzebuje wybawienia przez ucieleśnionego Boga” (Fragment 3) Słowo Boże „Wiara w Boga powinna skupiać się na rzeczywistości, a nie na obrzędach religijnych” Słowo Boże „Zepsuta ludzkość jeszcze bardziej potrzebuje wybawienia przez ucieleśnionego Boga” (Część druga) Słowo Boże „Zepsuta ludzkość jeszcze bardziej potrzebuje wybawienia przez ucieleśnionego Boga” (Część pierwsza) Słowo Boże „Hymn Królestwa – Królestwo zstąpiło na świat” (Wersja sceniczna) Słowo Boże „Poznanie Boga jest ścieżką do tego, by bać się Boga i unikać zła” (Fragment 1) Słowo Boże „Sam Bóg, Jedyny (III) Autorytet Boga (II)” (Fragment, Wersja sceniczna) Słowo Boże „Bóg kieruje losem całej ludzkości” (Fragment 1) Słowo Boże „Zepsuta ludzkość jeszcze bardziej potrzebuje wybawienia przez ucieleśnionego Boga” (Fragment 4) Ewangelia na dziś | „Wiek Królestwa to Wiek Słowa” Słowo Boże (Fragment 1) Słowo Boże „Sam Bóg, Jedyny (VI) Świętość Boga (III)” (Fragment 1) „Ujrzysz duchowe ciało Jezusa wtedy, kiedy Bóg stworzy na nowo niebo i ziemię” (Fragment 1) Słowo Boże „Obwieszczenie siedmiu gromów – proroctwo, że Ewangelia Królestwa rozpowszechni się po całym wszechświecie” (Fragment 1) Ewangelia na dziś | „Zbawiciel powrócił już na ‚Białym obłoku’” Słowo Boże (Fragment 2) Ewangelia na dziś | „Zbawiciel powrócił już na ‚Białym obłoku’” Słowo Boże (Fragment 1) Słowo Boże „Sam Bóg, Jedyny (III) Autorytet Boga (II)” (Fragment 4) Słowo Boże „Bóg jest źródłem ludzkiego życia” (Fragment 3) Słowo Boże „Sam Bóg, Jedyny (III) Autorytet Boga (II)” (Fragment 1) Słowo Boże „Sam Bóg, Jedyny (III) Autorytet Boga (II)” (Fragment 3) Słowo Boże „Sam Bóg, Jedyny (III) Autorytet Boga (II)” (Fragment 2) Słowo Boże „Sam Bóg, Jedyny (II) Sprawiedliwe usposobienie Boga” (Fragment 1) Słowo Boże „Tylko ten, kto doświadcza dzieła Boga, prawdziwie w Niego wierzy” (Fragment 1) Ewangelia na dziś | „Powinieneś dążyć do zgodności z Chrystusem” Słowo Boże (Fragment 1) Słowo Ducha Świętego „Bóg i człowiek wejdą razem do odpoczynku” (Część druga) Słowo Boże „Pojawienie się Boga przyniosło nowy wiek” (Fragment 1) Słowo Boże „Istotą Chrystusa jest posłuszeństwo woli Ojca Niebieskiego” (Fragment 1) Ewangelia na dziś | „Bóg jest źródłem ludzkiego życia” Słowo Boże (Fragment 1) Słowo Boże „Westchnienie Wszechmogącego” (Fragment 2) Ewangelia na dziś | „Trzy przestrogi” Słowo Ducha Świętego Słowo Boże „Dostrzeganie ukazania się Boga w Jego sądzie i karceniu” Ewangelia na dziś | „Jak poznać rzeczywistość” Słowo Boże Słowo Ducha Świętego „Głos Boga skierowany do całego wszechświata: Wypowiedź trzynasta” Słowo Boże „Jakie poglądy powinni mieć wierzący?” – Ewangelia na dziś Słowo Ducha Świętego | „Co wiesz o wierze?” Czym jest prawdziwa wiara w Boga? „Przywrócenie normalnego życia człowieka i doprowadzenie go do cudownego celu” (Część pierwsza) Słowo Boże „Wobec kogo jesteś lojalny?” Słowo Ducha Świętego „Głos Boga skierowany do całego wszechświata: Wypowiedź siódma” Ewangelia na dziś | „Wszystko dokonuje się dzięki słowu Bożemu” Słowo Boże Ewangelia na dziś | „Dwa wcielenia dopełniają znaczenia wcielenia” Słowo Ducha Świętego Głos Ducha Świętego „Dzieło Boga i praktykowanie przez człowieka” (Część Pierwsza) Ewangelia na dziś | „Tylko ten, kto doświadcza dzieła Boga, prawdziwie w Niego wierzy” Słowo Boże Ewangelia na dziś | „Wiek Królestwa to Wiek Słowa” Słowo Boże Ewangelia na dziś | „Nikczemni muszą zostać ukarani” Słowo Ducha Świętego Słowo Boże „Obietnice dla tych, którzy zostali udoskonaleni” Słowo Boże „Posiadanie nieprzemienionego usposobienia to pozostawanie w nieprzyjaźni z Bogiem” Głos Ducha Świętego „Co to znaczy być prawdziwym człowiekiem” Słowo Ducha Świętego „Różnica pomiędzy służbą wcielonego Boga a obowiązkiem człowieka” Słowo Ducha Świętego „Dzieło Boga i praktykowanie przez człowieka” (Część druga) Ewangelia na dziś | „Powinniście zważać na wasze uczynki” Słowo Boże Ewangelia na dziś | „Westchnienie Wszechmogącego” Słowo Boże Ewangelia na dziś | „Czy wiesz? Bóg dokonał wśród ludzi wielkiej rzeczy” Słowo Boże Słowo Ducha Świętego „Wszyscy, którzy nie znają Boga są tymi, którzy sprzeciwiają się Bogu” Głos Ducha Świętego „Istotą Chrystusa jest posłuszeństwo woli Ojca Niebieskiego” Słowo Boże „Tylko ci, którzy znają dzisiejsze dzieło Boże, mogą służyć Bogu” Słowo Ducha Świętego „Tylko udoskonaleni mogą prowadzić sensowne życie” Słowo Boże „Dzieło Boga i dzieło człowieka” (Część Druga) Słowo Boże „Dzieło Boga i dzieło człowieka” (Część Pierwsza) „Przywrócenie normalnego życia człowieka i doprowadzenie go do cudownego celu” (Część druga) Ewangelia na dziś | „Poznawanie Bożego Dzieła w dniu dzisiejszym” Słowo Boże Ewangelia na dziś | „Wielu jest wezwanych, lecz nieliczni są wybrani” Słowo Boże Słowo Boże na dziś „Zbawiciel powrócił już na ‚Białym obłoku’” Ewangelia na dziś | „Nikt kto jest z ciała nie ucieknie przed Dniem Gniewu” Słowo Ducha Świętego Ewangelia na dziś | „Istota ciała zamieszkana przez Boga” Słowo Ducha Świętego „Jak człowiek, który zdefiniował Boga według własnych koncepcji, może otrzymywać objawienia Boże?” Ewangelia na dziś | „Powinieneś żyć dla prawdy, gdyż wierzysz w Boga” Słowo Ducha Świętego Ewangelia na dziś | „Powinieneś wiedzieć, że Bóg praktyczny jest Bogiem Samym w sobie” Słowo Boże Słowo Ducha Świętego „Ci, którzy nie są zgodni z Chrystusem, są w pełni przeciwnikami Boga” Słowo Boże „Bóg jest Panem wszelkiego stworzenia” Słowo Boże „Bóg i człowiek wejdą razem do odpoczynku” (Część pierwsza) Ewangelia na dziś | „Jak służyć zgodnie z wolą Boga?” Słowo Boże Słowo Boże „Bóg kieruje losem całej ludzkości” Słowo Ducha Świętego „Dzieło w Wieku Prawa” Słowo Ducha Świętego „Czy ożyłeś?” Słowo Boże „Wiara w Boga powinna skupiać się na rzeczywistości, a nie na obrzędach religijnych” Ewangelia na dziś | „Jak powinieneś uczestniczyć w swojej przyszłej misji?” Słowo Ducha Świętego Ewangelia na dziś | „Pojawienie się Boga przyniosło nowy wiek” Słowo Boże Ewangelia na dziś | „Jak Piotr poznał Jezusa” Słowo Ducha Świętego Słowo Ducha Świętego „Bóg jest źródłem ludzkiego życia” Słowo Ducha Świętego „Ujrzysz duchowe ciało Jezusa wtedy, kiedy Bóg stworzy na nowo niebo i ziemię” Ewangelia na dziś | „Nadeszło Królestwo Tysiąclecia” Słowo Boże Słowo Boże „Chrystus dokonuje dzieła sądu za pomocą prawdy” Ewangelia na dziś | „Zrozumienie usposobienia Boga jest bardzo ważne” Słowo Ducha Świętego Słowo Boże „Wierząc w Boga powinieneś być Mu posłuszny” Słowo Boże „Tylko ci, którzy znają Boga i Jego dzieło mogą zadowolić Boga” Ewangelia na dziś | „Zepsuty człowiek jest niezdolny do reprezentowania Boga” Słowo Ducha Świętego Słowo Boże „Powinieneś dążyć do zgodności z Chrystusem” Słowo Ducha Świętego „Tylko Chrystus dni ostatecznych może dać człowiekowi drogę wiecznego życia” Słowo Boże „Powinieneś przygotować dostatecznie wiele dobrych uczynków dla swego przeznaczenia” „Obwieszczenie siedmiu gromów – proroctwo, że Ewangelia Królestwa obejmie cały wszechświat” Słowa Ducha Świętego do Kościołów „Prawdziwa historia dzieł w Erze Zbawienia” „Ci, którzy są posłuszni Bogu ze szczerego serca, z pewnością zostaną przez Niego pozyskani” Słowo Boże „Czy dzieło Boga jest tak proste, jak to wydaje się człowiekowi?”