Wypowiedzi Chrystusa Dni Ostatecznych Wybór

Wypowiedzi Chrystusa dni ostatecznych (wybór)

Słowa Ducha Świętego do Kościołów

Bóg Wszechmogący, Chrystus dni ostatecznych wyraża słowa, aby sądzić i oczyszczać ludzi, i prowadzi ich do wejścia w nowy wiek – Wiek Królestwa. Wszyscy ci, którzy są posłuszni pod panowaniem Chrystusa będą mogli cieszyć się wyższą prawdą, uzyskać większe błogosławieństwa, prawdziwie żyć w świetle, a także zyskać prawdę, drogę i życie.

Pobierz