Mój powrót do Boga Wszechmogącego

Mój powrót do Boga Wszechmogącego

Każdy człowiek, który wierzy w Boga i powraca do Niego, przechodzi niezwykłą przemianę w głębi serca. Te różnorodne doświadczenia opowiadają o ludziach wybranych przez Boga, którzy wyrywają się z niewoli i ograniczeń swych pojęć religijnych pod przewodnictwem słów Boga Wszechmogącego. Uwalniają się od zakłóceń i przymusu sił antychrysta świata religijnego i szatańskich sił zła KPCh. Opowiadają również o ich poruszających podróżach, w czasie których zdobywają absolutną pewność co do prawdziwej drogi i powracają przed tron Boży. Te intensywne zmagania duchowe uwydatniają zło i nikczemność szatana, podkreślając zwłaszcza autorytet i moc słów Bożych oraz to, że tylko Bóg kocha człowieka i zbawia go!

Pobierz