Prześladowania Kościoła Boga Wszechmogącego ujawnione na forum ONZ. Dlaczego Komunistyczna Partia Chin prześladuje za poglądy religijne?

19 czerwca, podczas 38. Sesji Rady Praw Człowieka ONZ, Thierry Valle, Przewodniczący Organizacji Stowarzyszeń i Osób dla Wolności Sumienia (CAPLC), przedstawił Radzie Praw Człowieka ustne oświadczenie w imieniu siedmiu organizacji pozarządowych. W oświadczeniu zwrócono uwagę na ciągłe prześladowanie Kościoła Boga Wszechmogącego przez Komunistyczną Partię Chin (KPCh) oraz wezwano chiński rząd do poszanowania wolności religijnej i zaprzestania prześladowań Kościoła Boga Wszechmogącego.

Powiązane treści