Zwycięzcy

W jaki sposób Bóg tworzy zwycięzców przepowiadanych w Księdze Objawienia? Jakie obietnice Bóg składa zwycięzcom i jakich udziela im błogosławieństw? Niniejsza strona ujawni ci te tajemnice i pomoże ci poznać Boże dzieło w dniach ostatecznych.

Sąd rozpoczyna się od domu Bożego

Boże dzieło osądzania służy oczyszczeniu człowieka, zbawieniu go i utworzeniu grupy zwycięzców, zanim nadejdzie katastrofa. Ostatecznie, cały wiek dobiegnie końca, a na ziemi urzeczywistni się królestwo Chrystusa.

Czym dokładnie jest wiara w Boga

Jak możemy uzyskać życie wieczne poprzez wiarę w Boga? Biblia mówi: Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Pan Jezus jest Synem Człowieczym. A Biblia przepowiada, że Pan powróci w ciele, pojawi się jako Syn Człowieczy. Czy możemy uzyskać życie wieczne, jeśli wierzymy w Pana Jezusa, ale nie wierzymy w Chrystusa dni ostatecznych?

Zbawienie a uzyskanie pełnego zbawienia

Co oznacza dostąpienie zbawienia? Co oznacza dostąpienie pełnego zbawienia? Choć ludziom wybaczono grzechy, nadal często grzeszą i nie zostali obmyci. Czy dostąpili pełnego zbawienia? Czy mogą wejść do królestwa niebieskiego? Czytaj tutaj, by odnaleźć ścieżkę do pełnego zbawienia oraz do królestwa.

Odkupienie Pańskie i sąd Boży w dniach ostatecznych

Biblia zawiera proroctwo, że Bóg dokona dzieła ostatecznego osądzania w dniach ostatecznych. Jaka jest zatem różnica między odkupieniem Bożym a sądem ostatecznym? Czy można wstąpić do królestwa niebieskiego, przyjmując jedynie odkupienie Boże, ale nie sąd ostateczny? Czytaj teraz, by dowiedzieć się więcej.

Pochwycenie zanim nadejdzie nieszczęście

Główną nadzieją wszystkich chrześcijan jest to, że zostaną pochwyceni do królestwa niebieskiego. Jacy ludzie zasługują na pochwycenie? Co należy zrobić, by zostać pochwyconym i zasiąść do uczty z Panem zanim nadejdzie katastrofa? 4 kwestie, które odkryją przed tobą tajemnicę pochwycenia. Odwiedź tę stronę teraz!

Trzy etapy dzieła

Ujawniamy tutaj prawdziwą historię Bożego dzieła zbawienia ludzkości w Wieku Prawa, Wieku Łaski i Wieku Królestwa, aby pomóc ci poznać dzieło Boga.

Panny mądre witają Oblubieńca

Proroctwa biblijne, zapowiadające powtórne przyjście Chrystusa, wypełniły się. Pan powrócił, by przemawiać i dokonywać swego dzieła. Tylko panny mądre, które potrafią rozpoznać prawdę w słowach Pana oraz głos Boga, będą mogły powitać powracającego Pana oraz zostaną udoskonalone i pochwycone do królestwa Bożego. Natomiast wszyscy, którzy nie są w stanie usłyszeć głosu Boga i nie witają Pana, są pannami głupimi. Zostaną obnażeni, wyeliminowani i pochłonie ich katastrofa.

Witając pojawienie się Pana

Powitanie powrotu Pana Jezusa i bycie pochwyconym do królestwa niebieskiego jest pragnieniem podzielanym przez wszystkich chrześcijan. Zatem w jaki sposób pojawi się Pan Jezus i jakie dzieło wykona, kiedy powróci? W jaki sposób mamy wypatrywać Jego powrotu i wyczekiwać Go?

Pan powrócił

Biblijne proroctwa o drugim przyjściu Jezusa Chrystusa zostały wypełnione. Czy spotkałeś Pana? Czy pragniesz być wniebowzięty przed katastrofą?

WCIELENIE (1)

Dlaczego Pan Jezus wcielił się, aby wykonywać dzieło w dniach ostatecznych? Jakie jest daleko idące znaczenie wcielenia Boga? Dlaczego jest to tak ważne dla ludzkości?

WCIELENIE (2)

Czym jest istota Boga wcielonego? Czy Pan Jezus jest Synem Bożym, czy też sam jest Bogiem? Jak Chrystus dni ostatecznych zakończy stary wiek?