Czy wkroczyłeś na właściwą ścieżkę wiary w Boga?

Hymn słów Boga Czy wkroczyłeś na właściwą ścieżkę wiary w Boga? Wielu wierzy w Boga,lecz nie wiedzą,czego pragnie Bóg.Wielu wierzy w Boga,nie wiedząc,czego szatan chce.Ślepo idą za tłumem,nie żyją normalnie jak chrześcijanie.Nie mają właściwej relacji z ludźmi ani z Bogiem.Ⅱ W tym jasno widać wiele ludzkich błędów i strapień.W tym jasno widać,co zawadza woli Boga.Bez wątpienia człowiek nie jest na właściwej ścieżce.Bez wątpienia człowiek nie zaznał prawdziwego życia.Być na właściwej ścieżce to mieć zawsze spokojne serce przed Bogiem,być blisko Niego i stopniowo poznawać Go i własne braki.Każdego dnia zyskujesz nowe oświecenie,wzrasta twe pragnienie,by wkroczyć w prawdę.Zdobywasz nową wiedzę,by wyzwolić się od wpływu szatana i wzrastać w siłę.Ⅲ Czy na dobrej drodze jesteś? W czym odrzuciłeś jarzmo szatana? Czy na dobrej drodze jesteś? W czym uwolniłeś się z jego mocy? Jeśli nie jesteś na właściwej ścieżce,nie zerwałeś więzi z szatanem.Jeśli nie jesteś na właściwej ścieżce,czy twa miłość do Boga może być czysta i prawdziwa? Ⅳ Mówisz,że kochasz Boga,ale jesteś w pętach szatana.Mówisz,że kochasz Boga,lecz czy nie robisz z Niego głupca? By Bóg cię pozyskał,abyś należał do Jego ludu,byś kochał Boga czystą miłością,najpierw wejdź na właściwą ścieżkę.Być na właściwej ścieżce to mieć zawsze spokojne serce przed Bogiem,być blisko Niego i stopniowo poznawać Go i własne braki.Każdego dnia zyskujesz nowe oświecenie,wzrasta twe pragnienie,by wkroczyć w prawdę.Zdobywasz nową wiedzę,by wyzwolić się od wpływu szatana i wzrastać w siłę.z księgi „Słowo ukazuje się w ciele”

Nowe pieśni Królestwa
Hymny do słów Boga
Hymny kościelne
Najnowsze hymny
Album hymnów
Poznanie Boga
Świadectwo o Bogu
Wychwalanie Boga
Świadectwa ewangelii
Doświadczenia życiowe
Nastroje
Klasyka
Pop
Rock
Ewangelia
Country
Folk
Światowa
A cappella
Chóralna
Inne

Niczego tu jeszcze nie ma. Dodaj coś teraz!

Wyniki wyszukiwania

  Motywy
  Spokojne
  Energiczne
  Żywe
  Eleganckie
  Dostojne
  Radosne
  Rozmiar czcionki
  Motywy
  Pobierz
  App Store

  Pobierz tę darmową aplikację, aby synchronizować teksty i szybciej nauczyć się śpiewać!

  Udostępnij

  Przeglądaj