Czy świat jest twoim miejscem odpoczynku?

? Ci,co żyją z dala od Bożego słowa,uciekają przed próbą cierpienia,oni wszyscy tylko dryfują po świecie,jak jesienne liście,rozdmuchiwane przez wiatr.Trzepoczą tu,trzepoczą tam.Nigdzie nie znajdują odpoczynku,a tym bardziej Bożego słowa pocieszenia.To tylko żebracy na ulicach,żyjący poza królestwem niebieskim.Wędrują z miejsca na miejsce,chociaż Boże skarcenie i oczyszczenie nigdy nie podążają za nimi.Czy jesteś pewien,że świat jest twym miejscem odpoczynku? Czy możesz tu z łatwością uśmiechać się,jeśli uniknąłeś Bożego skarcenia? A czy twa ulotna radość może przesłonić pustkę w twoim sercu,której nie da się ukryć? Możesz oszukać każdego członka rodziny,jednak nigdy nie oszukasz Boga.Ponieważ twoja wiara jest zbyt słaba,nie widziałeś radości,którą daje życie.Bóg nawołuje do uczciwości i oddania Mu połowy życia.To lepsze niż żyć przez cały czas w przeciętności,hołdując ciału,znosząc cierpienie i ból,które człowiek ledwo znosi.Czy jesteś pewien,że świat jest twym miejscem odpoczynku? Czy możesz tu z łatwością uśmiechać się,jeśli uniknąłeś Bożego skarcenia? A czy twa ulotna radość może przesłonić pustkę w twoim sercu,której nie da się ukryć? Możesz oszukać każdego członka rodziny,jednak nigdy nie oszukasz Boga.Czemu służy tak wielka miłość do samego siebie i ucieczka przed Bożym skarceniem? Czemu służy unikanie Jego krótkotrwałego karcenia,okrycie się wstydem na zawsze,wieczna kara? Czy jesteś pewien,że świat jest twym miejscem odpoczynku? Czy możesz tu z łatwością uśmiechać się,jeśli uniknąłeś Bożego skarcenia? A czy twa ulotna radość może przesłonić pustkę w twoim sercu,której nie da się ukryć? Możesz oszukać każdego członka rodziny,jednak nigdy nie oszukasz Boga.z księgi „Słowo ukazuje się w ciele”

Nowe pieśni Królestwa
Hymny do słów Boga
Hymny kościelne
Najnowsze hymny
Album hymnów
Poznanie Boga
Świadectwo o Bogu
Wychwalanie Boga
Świadectwa ewangelii
Doświadczenia życiowe
Nastroje
Klasyka
Pop
Rock
Ewangelia
Country
Folk
Światowa
A cappella
Chóralna
Inne

Niczego tu jeszcze nie ma. Dodaj coś teraz!

Wyniki wyszukiwania

  Motywy
  Spokojne
  Energiczne
  Żywe
  Eleganckie
  Dostojne
  Radosne
  Rozmiar czcionki
  Motywy
  Pobierz
  App Store

  Pobierz tę darmową aplikację, aby synchronizować teksty i szybciej nauczyć się śpiewać!

  Udostępnij

  Przeglądaj