Aby zostać udoskonalonym, trzeba mieć normalną relację z Bogiem

Hymn słów Boga Aby zostać udoskonalonym,trzeba mieć normalną relację z Bogiem Jedynie dzięki normalnej relacji z Bogiem będziesz mógł zostać udoskonalony przez Boga i wtedy Boże dyscyplinowanie,oczyszczanie i przycinanie wywołają w tobie pożądany efekt.Możesz mieć w swym sercu miejsce dla Boga,nie szukać własnych korzyści,nie myśleć o przyszłości.Niesiesz ciężar wkroczenia w życie i posłuszny jesteś dziełu Boga,szukasz Bożej prawdy.Dlatego twe cele nie są złe i twoja relacja z Bogiem jest normalna.Pierwszy krok do wejścia na drogę duchowej podróży to naprawienie relacji z Bogiem.Los człowieka jest w rękach Boga i człowiek nie może go zmienić,lecz to,czy możesz zostać udoskonalony lub pozyskany przez Boga,zależy od tego,czy twoja relacja z Bogiem jest normalna.Może po części jesteś słaby lub krnąbrny,lecz jeśli twoja perspektywa i motywacja są prawidłowe,jeśli naprawiłeś swą relację z Bogiem,wtedy Bóg wybierze cię,aby cię udoskonalić.Pierwszy krok do wejścia na drogę duchowej podróży to naprawienie relacji z Bogiem.Los człowieka jest w rękach Boga i człowiek nie może go zmienić,lecz to,czy możesz zostać udoskonalony lub pozyskany przez Boga,zależy od tego,czy twoja relacja z Bogiem jest normalna.Jeśli nie masz właściwej relacji z Bogiem,jeśli działasz dla dobra rodziny lub ciała,to choćbyś pracował jak najciężej,nie będzie to mieć wartości.Jeśli masz normalną relację z Bogiem,to dobrze,wtedy wszystko inne też będzie takie,jak należy.Bóg patrzy tylko,czy twoje poglądy na wiarę w Boga są właściwe: w kogo wierzysz,ze względu na kogo wierzysz,dlaczego wierzysz.Jeśli będziesz w stanie ujrzeć to jasno i poprawić swe poglądy i praktykowanie,twe życie się rozwinie i będziesz na dobrej drodze.Pierwszy krok do wejścia na drogę duchowej podróży to naprawienie relacji z Bogiem.Los człowieka jest w rękach Boga i człowiek nie może go zmienić,lecz to,czy możesz zostać udoskonalony lub pozyskany przez Boga,zależy od tego,czy twoja relacja z Bogiem jest normalna.z księgi „Słowo ukazu……

Nowe pieśni Królestwa
Hymny do słów Boga
Hymny kościelne
Najnowsze hymny
Album hymnów
Poznanie Boga
Świadectwo o Bogu
Wychwalanie Boga
Świadectwa ewangelii
Doświadczenia życiowe
Nastroje
Klasyka
Pop
Rock
Ewangelia
Country
Folk
Światowa
A cappella
Chóralna
Inne

Niczego tu jeszcze nie ma. Dodaj coś teraz!

Wyniki wyszukiwania

  Motywy
  Spokojne
  Energiczne
  Żywe
  Eleganckie
  Dostojne
  Radosne
  Rozmiar czcionki
  Motywy
  Pobierz
  App Store

  Pobierz tę darmową aplikację, aby synchronizować teksty i szybciej nauczyć się śpiewać!

  Udostępnij

  Przeglądaj