Autorytet wcielenia Boga

Hymn słów Boga Autorytet wcielenia Boga Kiedy Bóg staje się ciałem,wydaje się zwykłym człowiekiem,lecz owoc Jego słów pokaże ludziom,że jest On samym Bogiem,ma autorytet,Jego słowa są wyrazem Boga.Bóg stał się ciałem,jest nienaruszalny,Jego sąd słowem jest ponad wszystkim,siły ciemności Go nie pokonają.Człowiek poddaje Mu się,bo On jest Słowem wcielonym,On ma najwyższy autorytet,sądzi słowem.Dzieło Boga wcielonego jest Jego autorytetem.Ciało może też posiadać autorytet.On może wśród ludzi czynić realne dzieło,dzieło widzialne i namacalne.Dlatego Bóg staje się ciałem.Dzieło Boga w ciele jest realniejsze niż bezpośrednie dzieło Jego Ducha,który posiada pełnię autorytetu.Jego wyniki są bardziej widoczne,bo Bóg wcielony mówi i działa praktycznie.Zewnętrzna forma wcielonego Boga nie ma autorytetu,człowiek może się do Niego zbliżyć,zaś Jego istota posiada autorytet,którego nikt nie może zobaczyć.Gdy Bóg wcielony mówi i działa,nikt nie widzi Jego autorytetu.Dzięki temu może czynić realne dzieło.Realne dzieło Boga wcielonego spełnia w praktyce zamiary Boga.Choć nikt nie zna autorytetu Jego,choć nie można ujrzeć Jego gniewu i tego,że nie wolno obrażać Go,to Jego słowa wypełniają wszystko przez ukryty gniew i autorytet.Dzieło Boga wcielonego jest Jego autorytetem.Ciało może też posiadać autorytet.On może wśród ludzi czynić realne dzieło,dzieło widzialne i namacalne.Dlatego Bóg staje się ciałem.Bóg stał się ciałem i poprzez ton głosu,swoich słów surowość i mądrość całkiem przekonał człowieka.W ten sposób człowiek poddaje się Bogu wcielonemu,który wydaje się nie mieć autorytetu.Tak Bóg osiąga swój cel zbawienia człowieka.Jednym z celów wcielenia Boga jest to,by przemawiać realniej,by Jego słowa dały owoc w ludziach i aby ludzie byli w stanie zobaczyć moc,jaką ma Boże słowo.z księgi „Słowo ukazuje się w ciele”

Nowe pieśni Królestwa
Hymny do słów Boga
Hymny kościelne
Najnowsze hymny
Album hymnów
Poznanie Boga
Świadectwo o Bogu
Wychwalanie Boga
Świadectwa ewangelii
Doświadczenia życiowe
Nastroje
Klasyka
Pop
Rock
Ewangelia
Country
Folk
Światowa
A cappella
Chóralna
Inne

Niczego tu jeszcze nie ma. Dodaj coś teraz!

Wyniki wyszukiwania

  Motywy
  Spokojne
  Energiczne
  Żywe
  Eleganckie
  Dostojne
  Radosne
  Rozmiar czcionki
  Motywy
  Pobierz
  App Store

  Pobierz tę darmową aplikację, aby synchronizować teksty i szybciej nauczyć się śpiewać!

  Udostępnij

  Przeglądaj