Bóg Wcielony jest dla was niezwykle ważny

Boże dzieło w dniach ostatecznych wykonuje ten zwykły człowiek.On obdarzy wszystkim cię,o wszystkim zdecyduje też.Czy sądzicie,że taki człowiek mógłby być tak prosty i nie wart choć wzmianki? Czy Jego prawda was nie przekonuje? Czy Jego czyny nie wystarczą? Czy Jego ścieżką nie warto iść? Skąd niechęć do Niego w was? Co sprawia,że postępujecie tak,uciekacie Mu i odrzucacie Go? Przez wzgląd na przyjście drugiego wcielenia Boga,Bóg przebaczył wam,łaskę okazał wam.A słowa te dziś przekazać wam chce: Zwykły człowiek ten,co Bogiem jest wcielonym,wielką wartość dla was ma.Tak wielkiej rzeczy dokonał wśród ludzi Bóg.W Nim prawda wyraża się.To On źródłem prawdy jest.On drogę wskazuje wam.Czy wciąż nie rozumiecie? Czy w tych prawdach wciąż nie widzicie śladów Bożego dzieła? Bez dzieła Jezusa człowiek nie mógłby z krzyża zejść.Bez wcielenia w tym dniu ci,co schodzą z krzyża,nie byliby uznani przez Boga,nie wkroczyliby też w nowy wiek.Przez wzgląd na przyjście drugiego wcielenia Boga,Bóg przebaczył wam,łaskę okazał wam.A słowa te dziś przekazać wam chce: Zwykły człowiek ten,co Bogiem jest wcielonym,wielką wartość dla was ma.Tak wielkiej rzeczy dokonał wśród ludzi Bóg.Gdyby On nie przyszedł,nie mielibyście szans,nie dane byłoby wam oglądać Bożego oblicza.Bo rodzaj wasz winien dawno już zgładzony być na dobre.Przez wzgląd na przyjście drugiego wcielenia Boga,Bóg przebaczył wam,łaskę okazał wam.A słowa te dziś przekazać wam chce: Zwykły człowiek ten,co Bogiem jest wcielonym,wielką wartość dla was ma.Przez wzgląd na przyjście drugiego wcielenia Boga,Bóg przebaczył wam,łaskę okazał wam.A słowa te dziś przekazać wam chce: Zwykły człowiek ten,co Bogiem jest wcielonym,wielką wartość dla was ma.Tak wielkiej rzeczy dokonał wśród ludzi Bóg.z księgi „Słowo ukazuje się w ciele”

Nowe pieśni Królestwa
Hymny do słów Boga
Hymny kościelne
Najnowsze hymny
Album hymnów
Poznanie Boga
Świadectwo o Bogu
Wychwalanie Boga
Świadectwa ewangelii
Doświadczenia życiowe
Nastroje
Klasyka
Pop
Rock
Ewangelia
Country
Folk
Światowa
A cappella
Chóralna
Inne

Niczego tu jeszcze nie ma. Dodaj coś teraz!

Wyniki wyszukiwania

  Motywy
  Spokojne
  Energiczne
  Żywe
  Eleganckie
  Dostojne
  Radosne
  Rozmiar czcionki
  Motywy
  Pobierz
  App Store

  Pobierz tę darmową aplikację, aby synchronizować teksty i szybciej nauczyć się śpiewać!

  Udostępnij

  Przeglądaj