Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

Podążaj za Barankiem i śpiewaj nowe pieśni

Kiedy śpiewamy nowe pieśni na chwałę Boga, jesteśmy w stanie doświadczyć, że jesteśmy grupą ludzi podążających za Barankiem i śpiewających nowe pieśni zapowiedziane proroczo w Księdze Objawienia. Naprawdę doświadczamy, że jesteśmy w istocie tak błogosławieni, że zostaliśmy pochwyceni do tronu Boga i wzięliśmy udział w uczcie weselnej Baranka.

Spis treści

Pobierz