Świadectwa doświadczeń z książki „Wejście do Życia”

Świadectwa doświadczeń przed tronem sądu Chrystusa

Rozpoczął się sąd przed wielkim białym tronem dni ostatecznych! Ostatni Chrystus – Bóg Wszechmogący – wyraził prawdę, aby wykonać swoje dzieło osądzania i obmywania ludzkości. Poprzez objawienie i osądzanie słowem Boga, wybrany lud Boży stopniowo uświadamia sobie fakt skażenia przez szatana i znajduje drogę ucieczki od wpływu szatana, osiągając stopniową zmianę usposobienia życiowego. Te prawdziwe doświadczenia świadczą o tym, że dzieło osądzania wykonywane przez Boga Wszechmogącego jest dziełem całkowitego zbawienia ludzkości.

Spis treści

Pobierz