Klasyczne słowa Boga Wszechmogącego, Chrystusa dni ostatecznych

W tej książce zebrano klasyczny wybór słów wypowiedzianych przez Boga Wszechmogącego, Chrystusa Dni Ostatecznych. Słowa te są przewodnikiem dla tych, którzy tęsknią za pojawieniem się Boga i szukają Jego śladów. Mogą one doprowadzić czytelnika do znalezienia wejścia do królestwa niebieskiego.

Spis treści

Wprowadzenie

I Klasyczne słowa na temat trzech etapów Bożego dzieła zbawienia ludzkości

II Klasyczne słowa na temat Bożego dzieła osądzania w dniach ostatecznych

III Klasyczne słowa na temat tajemnic Bożego wcielenia

IV Klasyczne słowa na temat Biblii

V Klasyczne słowa na temat relacji między poszczególnymi etapami Bożego dzieła a imieniem Boga

VI Klasyczne słowa na temat Bożego usposobienia oraz tego, co Bóg ma i czym jest

VII Klasyczne słowa na temat wiedzy o samym, jedynym Bogu

VIII Klasyczne słowa objawiające, w jaki sposób szatan deprawuje ludzkość

IX Klasyczne słowa objawiające szatańskie usposobienie skażonej ludzkości i jej istotę

X Klasyczne słowa na temat ustroju, zarządzeń i przykazań Wieku Królestwa

XI Klasyczne słowa na temat wejścia w rzeczywistość prawdy

XII Słowa na temat Bożych wymagań, napomnień, ostrzeżeń i Bożego pocieszenia

XIII Słowa na temat Bożych standardów oceniania wyników człowieka i na temat końca przeznaczonego dla każdego rodzaju osoby

XIV Słowa na temat proroctw dotyczących piękna królestwa i przeznaczenia ludzkości oraz Bożych obietnic i błogosławieństw

Pobierz